Serveis: Archs & Vives

La nostra empresa ofereix:

  • Creació d'empreses, des de l'obtenció del nom fins la seva inscripció al registre.
  • Comptabilitats, impostos societats, comptes anuals, balanços, inventaris, etc.
  • Gestió d'autònoms, altes i baixes tant a hisenda com a la tresoreria, estimacions directes i objectives.
  • Gestió laboral, altes i baixes, contractacions, nòmines, seguretat social, etc.
  • Declaracions de renda.
  • Servei jurídic, tant fiscal com laboral.
  • Pensions (jubilació, viduïtat i invalidesa).
  • Assegurances.
  • Hisenda y tresoreria.
  • Desplaçaments al domicili de treball del client, per recollir i tornar la documentació.


En definitiva, gestionem qualsevol tràmit davant l'Administració.

Assessoría en Martorell.​

© 2022 ARCHS VIVES S.L. Tots els drets reservats
Produït per BeeDIGITAL